KoosOn MTÜ


VANEMAPLATOO

Mis on VANEMAPLATOO?

Vanemaplatoo on mõeldud ühes klassis käivate lapsevanemate suhete loomiseks ja arendamiseks ning teadmiste avardamiseks.

Vanemaplatoo tegevusi on mitmeid

Esmalt on vaja muidugi vanematel kohtuda, ega teisiti suhteid arendada ei saa. Paraku ei saa kõik tulla ja mõnikord kõik ka ei taha tulla. Sellest pole ka hullu – ressursiks on need vanemad, kes parasjagu on. Muidugi julgustame kõiki vanemaid osalema, sest just siis saame klassis oleva väärtussüsteemi ühtlustada.

Kui oleme juba klassi lapsevanemad kokku saanud, siis saame hakata aitama ühtlustamaks nägemust klassist ja teadmisi avardama. 

Seepärast ongi vanemaplatoo tegevusi mitmeid: kohtumised, kus on lepitamised ja probleemist arusaamise ühtlustamine ning lahenduste otsimine või hoopis lühiloeng sellest, milline näeb välja vanema tegevuse peegeldus lapse klassis käitumisel. Või hoopiski milline on puberteedi tervendav mõju lapsevanemale.

 

Kui te otsite taga, et kuhu kadus KLAPP, siis see on seal: 

https://startretked.ee/

Vanemaplatoo

Mõeldud ühes klassis käivate laste vanemate suhete arendamiseks ja/või lepitamiseks.

Teadmised lapsevanemale

Mõeldud lapsevanematele, kes avardavad oma teadmisi lapse arengu, koolis käitumise ning vanemliku toetuse osas.

Võimalikud tegevused klassisiseste suhete arendamiseks

Mõeldud lapsevanematele ja klassijuhatajatele või sotsiaalpedagoogidele, et leida ja arendada aktiivseid suhtlusprogramme.

Tagasiside

Vanematelt

Istusin lapsevanemate esimesel üldkoosolekul ning kuulasin huviga kooli sisekorra punkte. Need anti edasi sellises vormis, et kõik oli arusaadav ja hariv. Eriti oluline oli just see osa, mis puudutas lapsevanemate omavahelisi suhteid, sest need mõjutavad laste suhteid klassis. Aitäh! Püünsi kooli lapsevanem.

Tagasiside

Koolidest

Klassis oli toimunud keelatud ainete pruukimine ning vanemad süüdistasid paari õpilast varustamises. Arvasime, et esimene vanemate ümarlaud saab olema terav ja valulik. Aga juhtus midagi vastupidist - vanemad võeti soojuse ja rahulikkusega vastu ning nad lepitati kiiresti ja edasiselt hakati rääkima hoopis omavahelisest koostööst. Kusjuures seitsmenda klassi vanemad, kes teineteist esimest korda nägid, hakkasid konstruktiivselt koostööle. Sotsiaalpedagoog Tartust.

Saime Vanemaplatoo läbiviijatelt selge ülevaate, mida vanemad tajuvad probleemidena klassis ning milline on nende enda ressurss lahendustele kaasa aitamisel. Muidugi saime ka ülesanded, mida klassis muuta. Igaljuhul oleme tänulikud selguse eest, mida Vanemaplatoo ühe viienda klassi ülekeevatesse probleemidesse tõi.
Õppejuht Tartus

Tundub, et Vanemaplatoo (ma ise sellel ei osalenud) tegi midagi vanematega nii, et neil on oma suhtlusgrupp ning kui sinna kirjutan klassis toimunud probleemist, siis järgmisel päeval on õpilased oma käitumist muutmas. Selle eest olen tänulik!
Klassijuhataja