KLAPP 1

KLAPP_1 on mõeldud 1-4 klassidele õpilastel omavaheliseks tutvumiseks aga ka vanemate sidumiseks klassiga. Seepärast on matkale oodatud ka mõned lapsevanemad. KLAPP_1 koolipoolseks kontaktisikuks on sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja.

Matkale eelneb edasiside koosolek, kus metsaisad end tutvustavad ning edasisidestavad toimuva. Sellel koosolekul on võimalus lapsevanematel saada kõik vastused küsimustele, mis seonduvad nii talvise matkamise kui eakohase sotsiaalsusega.

Samuti edasisidestavad metsaisad matka õpilastele. Selle eesmärgiks on viia vastutust õpilastele endile – seisab neil ju kolmepäevane talvine retk alles ees. Enese mugavalt tundmiseks on vaja õigeid riideid ja hügieeni ning muidugi on vaja teada matkal kehtivaid reegleid. Õpilased, kes on mingil põhjusel otsustanud mitte osaleda, saavad vastuse kõikidele küsimustele ja nii mõnigi kord nad siiski otsustavad osaleda.

Peale matka toimub tagasiside koosolek, kus metsaisad ja kaasas olnud vanemad saavad rääkida toimunust, näidata fotosid ja arutleda klassi kui grupi toimimise ja kitsaskohtade üle. Tavaliselt on sellised koosolekud tund ja rohkem, sest eks matkadel ju alati midagi põnevat juhtub.