KLAPP 2

KLAPP_2 on mõeldud 5-7 klassidele just omavaheliseks paremaks läbisaamiseks. Seepärast on metsaisade ülesanne luua turvaline ruum suhete avaldumiseks, tekkeks ja muidugi ka konfliktideks, et saaks ikka piirid paika. KLAPP_2 koolipoolseks kontaktisikuks on sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja.

Matkale eelneb edasiside koosolek, kus metsaisad end tutvustavad ning edasisidestavad toimuva. Sellel koosolekul on võimalus lapsevanematel saada kõik vastused küsimustele, mis seonduvad nii talvise matkamise kui eakohase sotsiaalsusega.

Samuti edasisidestavad metsaisad matka õpilastele. Selle eesmärgiks on viia vastutust õpilastele endile – seisab neil ju kolmepäevane talvine retk alles ees. Enese mugavalt tundmiseks on vaja õigeid riideid ja hügieeni ning muidugi on vaja teada matkal kehtivaid reegleid. Õpilased, kes on mingil põhjusel otsustanud mitte osaleda, saavad vastuse kõikidele küsimustele ja nii mõnigi kord nad siiski otsustavad osaleda.

Peale matka toimub tagasiside koosolek, kus metsaisad saavad rääkida toimunust, näidata fotosid ja arutleda klassi kui grupi toimimise ja kitsaskohtade üle. Metsaisad toovad teie ette „suhete klassipildi“. Tavaliselt on sellised koosolekud tund ja rohkem, sest eks matkadel ju alati midagi põnevat juhtub.