KLAPP 3

KLAPP_3 on mõeldud 7-9 klassidele enese (keha) avastamiseks läbi liikumise. Tegemist on „palverännaku“ stiilis matkamisega, kus asjad ootavad päevatee lõppunktis, vaja vaid grupiga koos sinna jõuda. Seepärast on metsaisa ülesanne toetada päevadistantsil olevat gruppi ning õhtul teha asjakohaseid kokkuvõtteid ja tagasisidet. KLAPP_3 koolipoolseks kontaktisikuks on liikumisõpetajad ja sotsiaalpedagoog ning klassijuhataja.

Matkale eelneb liikumisõpetuse tund, kus metsaisa tutvustab matkamise alustalasid: alates paelte sidumisest kuni enda energiataseme jälgimiseni. On ka edasiside koosolek vanematele (vajadusel), kus on võimalus saada vastused küsimustele, mis seonduvad nii talvise matkamise kui eakohase sotsiaalsusega.

Liikumisõpetuse tunni või mitme eesmärgiks on viia vastutus õpilastele – seisab neil ju kolmepäevane talvine retk alles ees. Enese mugavalt tundmiseks on vaja õigeid riideid ja hügieeni ning muidugi on vaja teada matkal kehtivaid reegleid. Õpilased, kes on mingil põhjusel otsustanud mitte osaleda, saavad vastuse kõikidele küsimustele ja nii mõnigi kord nad siiski otsustavad osaleda.

Peale matka toimub liikumisõpetuse tund, kus grupp ja indiviid võtab KLAPPmatka kokku ning teeb järeldusi edasiseks. Toimub ka tagasiside koosolek vanematele, kus metsaisa  annab ülevaate matkast, näitab fotosid ja saab arutleda klassi kui grupi toimimise ja kitsaskohtade üle. Tavaliselt on sellised koosolekud tund ja rohkem, sest eks matkadel ju alati midagi põnevat juhtub.