Oleme laste heaolu ja vanemate harimisega tegelev MTÜ.

Raha kaasamine on järjepidev tegevus ning igasugune annetus on meile toeks!
KOOSON MTÜ  EE732200221075249785
Lisainfo:
Juhataja Palbo Vernik
+372 502 0417
 
Meie tegevusi rahastab fond Aitan Lapsi SA ja Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond. 
Igas  KLAPPis on ka lapsevanema ja kooli rahaline omaosalus.
KLAPP Ukrainaga seonduvaid tegevusi rahastab Eesti Punane Rist.
Oma tegevustes lähtub Mtü Kooson Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Juhindume oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.